Bedrag

* Naam en e-mailadres zijn verplicht bij periodieke donatie

Help ons helpen en doneer

Wij zijn blij met elk bedrag en iedere euro wordt besteed aan het welbevinden van de dieren. De kosten voor de dierenarts zijn een grote kostenpost, omdat wij regelmatig aangereden, gewonde en zieke honden en katten binnenkrijgen. Voor de dieren die al in het asiel verblijven, willen wij hun leven zo prettig mogelijk maken. Te denken valt o.a. aan een diervriendelijke omgeving waarin de dieren zich op hun gemak voelen en veel aandacht krijgen van de verzorgers. Met uw bijdrage kunt u het verschil maken voor de asielhonden en –katten.

Maakt u de donatie liever zelf aan ons over? Boek dan een bedrag over op rekeningnummer:
NL31INGB0656489642 t.n.v. Stichting Zwerfdierenopvang de Nomadenhof

 

Wanneer u vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag doneert, dan is dit een periodieke donatie. Deze donaties zijn, in tegenstelling tot een eenmalige gift, altijd fiscaal aftrekbaar. Wel moet u hiervoor de “overeenkomst periodieke gift in geld” van de Belastingdienst invullen.

zwerfdieren-opvang
Namens de dieren: heel erg bedankt!

anbi

De Nomadenhof heeft de ANBI-verklaring en is daarom een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door de ANBI-verklaring komen donaties en giften in aanmerking voor belastingaftrek. Ook is de ANBI-verklaring nodig wil een goed doel geen successie-of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen hoeven te betalen.