Algemene bestuursleden gevraagd

Nieuws

Vacature algemeen bestuurslid op vrijwillige basis

Wij zoeken naar enthousiaste en kwalitatieve uitbreiding van ons bestuur!

We zijn als bestuur op zoek naar een bestuurslid die een actieve bijdrage wil leveren aan het opvangen van zwerfdieren binnen de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren.

Wat brengt het je?
Je gaat deel uitmaken van een klein en goed functionerend, enthousiast bestuur en beheer bij een goed werkend asiel. Je draagt bij aan de maatschappelijke functie die een asiel heeft en je kunt je tijd, enthousiasme en kennis inzetten ten behoeve van dieren(welzijn). Resultaat is vele dankbare dieren (en verzorgers/sters) binnen en buiten het asiel.

Wat zoeken we bij je?
Een bewezen communicatief vaardige persoonlijkheid, die gericht is op samenwerking en het behalen van resultaat binnen zeer verschillende netwerken. De aanwezigheid van deze eigenschappen blijkt ook uit je arbeidservaring. Uiteraard heb je grote affiniteit met dieren in het algemeen en in het bijzonder met asieldieren. We hebben je tijd, ideeën en gedachten nodig bij de verdere planontwikkeling voor het asiel van de toekomst. Ervaring met bestuurswerk binnen een vereniging of maatschappelijke instelling stellen we erg op prijs. Bestuur en beheer willen, voortbordurend op wat onder de huidige leiding is bereikt, verdere plannen voor het asiel ontwikkelen en daartoe draag je bij.

Wat doet het asiel?
Wij verzorgen de opvang, verzorging en plaatsing van zwerf- en afstandsdieren uit ons verzorgingsgebied. Dat zijn de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren..

En het bestuur?
Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen, te weten een voorzitter, secretaris en penningmeester. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van het asielwezen en het dierenwelzijnsbeleid zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons bestuur met zeker twee leden. Wat je gaat doen binnen het bestuur en hoe taken verdeeld worden is afhankelijk van je deskundigheid en wat zich aandient in ons werkveld. Aandachtsgebieden in het bijzonder zijn het (verder) ontwikkelen van het pr-beleid, sponsor- en fondsenwerving en de participatie in verschillende regionale samenwerkingen met andere asielen.
Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per maand.

Reageren
Enthousiast geworden en je wilt meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw Hilda Nauta-Velda (bestuursvoorzitter), tel 06 22 468 126 of mevrouw Sigrid Weijer-Fekken (penningmeester), tel 06 44 305 801. Wil je direct je belangstelling kenbaar maken stuur dan vóór 30 januari 2022 een brief voorzien van je cv naar : bestuurdenomadenhof@gmail.com
Kijk ook op onze website of op onze facebookpagina

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.

Menu